Vay trả góp "đi xe cũ, về xe mới" trong ngày 16 - 17/1/2016