18 tuổi có được vay tiền nhanh tiêu dùng tại ngân hàng hay không ?